ทักษะภาษาอังกฤษ

ทักษะภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวตามความต้องการ

อาจารย์โทนี่เข้าใจถึงความยุ่งยากและความกลัวที่จะเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน และการพูดภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องเหมาะสม สำหรับผู้ต้องการเรียนการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ เรียนภาษาอังกฤษที่ทำงาน ในชั้นเรียน หรือการเดินทางในต่างประเทศ อาจารย์โทนี่ได้ออกแบบทักษะและหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเฉพาะ โดยมุ่งเน้นทักษะตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของผู้เรียนแต่ละคน อาจารย์โทนี่มีหลักสูตรด้านทักษะและวัตถุประสงค์พิเศษ ซึ่งได้ออกแบบให้สอดคล้องกับผู้บริหารมืออาชีพที่ตารางการทำงานค่อนข้างหนาแน่น สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในการทำงาน และผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเฉพาะ อาจารย์โทนี่สามารถรองรับทั้งการเรียนส่วนบุคคล ตัวต่อตัว เรียนเป็นกลุ่มเล็ก และสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษของบุคลากรอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ภาษาอังกฤษตัวต่อตัวทั่วไป

ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักเดินทาง หรือติดต่อดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นความจริงที่ว่า ภาษาอังกฤษได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ทั้งการพูดภาษาอังกฤษและการเขียนภาษาอังกฤษ และหากสามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ ผู้คนก็จะสามารถเข้าใจได้ไม่ว่าประเทศใด ๆ ในโลก การเรียนพูดและเขียนภาษาอังกฤษนั้น ไม่ได้ยากอย่างที่คิด ซึ่งอาจารย์โทนี่ได้สอนนักเรียนไทยในการพูดและเขียนมากกว่า 100 คน ให้อาจารย์โทนี่ได้ทำลายความกลัวและความยุ่งยากจากการเรียนภาษาอังกฤษ หากการเรียนภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จะต้องทำแล้ว อาจารย์โทนี่จะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่าย สนุกสนานและเรียนรู้ได้เร็ว

 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับบริการลูกค้า
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับพนักงานขาย
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเลขานุการ
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับนักเรียน
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับการต้อนรับและอุตสาหกรรมบริการ
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับท่องเที่ยวและเดินทาง
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับการสื่อสารทางโทรศัพท์

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไร, อาจารย์โทนี่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายโดยง่ายด้วยตัวของคุณเอง ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กกับผู้เรียนอื่น ๆ, เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว, กำหนดการเรียนด้วยตนเองเพื่อความสะดวกโดยการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่ทำงาน หรืออาจจะให้อาจารย์ช่วยกำหนดให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนเอง

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับนักเรียน

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

การพูดภาษาอังกฤษและการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่ทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทั่วโลก ทั้งในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม หากไม่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและจริงจังกับการสื่อสารทางธุรกิจ

 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับบริการลูกค้า
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับพนักงานขาย
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเลขานุการ
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับนักเรียน
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับการต้อนรับและอุตสาหกรรมบริการ
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับท่องเที่ยวและเดินทาง
 • เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

การเขียนภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสำหรับนักเรียน

การเรียนภาษาอังกฤษบางครั้งอาจจะเคร่งเครียด อาจารย์โทนี่สามารถทำให้การเรียนสนุกสนานและประยุกต์หลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะเฉพาะตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน

หากคุณกำลังมองหาครูสอนภาษาอังกฤษที่โดดเด่นและมีความเป็นกันเองในกรุงเทพมหานคร คุณจะได้พบกับ อาจารย์โทนี่ บุช ซึ่งเป็นครูฝรั่งสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ด้วยการสอนอย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ พูด, ฟัง, อ่าน & เขียนภาษาอังกฤษ สอนรายบุคคล ตัวต่อตัว ติวเตอร์อังกฤษ รวมทั้งองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากร สำหรับผู้เรียนทุกระดับชั้น

 • การสนทนาภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เริ่มต้นระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง และระดับสูง
 • ภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับผู้มองหางาน, ผู้สำเร็จการศึกษา, นักธุรกิจมืออาชีพและผู้บริหาร
 • ภาษาอังกฤษทั่วไป สำหรับผู้เริ่มต้นระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง และระดับสูง
 • การเขียนภาษาอังกฤษ & ไวยากรณ์ สำหรับผู้เริ่มต้นระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง และระดับสูง

ไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นอย่างไร, อาจารย์โทนี่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายโดยง่ายด้วยตัวของคุณเอง ทั้งการเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กกับผู้เรียนอื่น ๆ, ตัวต่อตัว, กำหนดการเรียนด้วยตนเองเพื่อความสะดวกโดยการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน เรียนภาษาอังกฤษที่ทำงาน หรืออาจจะให้อาจารย์ช่วยกำหนดให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนเอง

หลักสูตรการเรียนของอาจารย์โทนี่มุ่งเน้นความสนุกสนาน, จินตนาการ, ราคาถูกและเรียนสบาย ๆ ในบรรยากาศผ่อนคลาย เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของผู้เรียนแต่ละคน