หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อองค์กร & ธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อองค์กร & ธุรกิจ
foto

DESCRIPTION

การพูดภาษาอังกฤษและการเขียนภาษาอังกฤษที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักธุรกิจและผู้ที่ทำงานในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลทั่วโลก ทั้งในอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตาม หากไม่สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ก็จำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญและจริงจังกับการสื่อสารทางธุรกิจ

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจของอาจารย์โทนี่ มุ่งเน้นสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ โดยเริ่มจากทักษะระดับพื้นฐาน, ระดับกลาง และระดับสูง

อาจารย์โทนี่ จัดการเรียนการสอนทั้งแบบตัวต่อตัว หรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก โดยออกแบบหลักสูตรมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจมีความก้าวหน้าสามารถประสบความสำเร็จในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในทุกวันนี้ที่อยู่ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจ ในแต่ละหลักสูตรประยุกต์ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะสำหรับผู้เรียนแต่ละคน และสำหรับผู้บริหารรายบุคคลหรือผู้บริหารกลุ่มเล็ก ๆ ด้วย

อาจารย์โทนี่ได้มุ่งเน้นช่วงระหว่างการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ

  • เทคนิคการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
  • การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  • การเขียนตอบอีเมล์
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์
  • คำศัพท์ภาษาอังกฤษและไวยากรณ์
  • การปรับสำเนียง
  • ทักษะการนำเสนอทางธุรกิจ

หลักสูตรทางธุรกิจได้ออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับนักธุรกิจที่ตารางการทำงานค่อนข้างหนาแน่น โดยผู้เรียนสามารถกำหนดสถานที่เรียนได้ เรียนภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน เรียนภาษาอังกฤษที่ทำงาน เรียนภาษาอังกฤษที่บ้านหรือชั้นเรียนของอาจารย์โทนี่ภายในกรุงเทพฯ

อาจารย์โทนี่เข้าใจความต้องการของผู้เรียนในทันที เช่น ภาษาเฉพาะของงาน โดยจะช่วยให้ผู้เรียนเริ่มต้นเส้นทางในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารได้ในทันที

  • อาจารย์โทนี่จะประเมินความต้องการและเป้าหมายของแต่ละคน ทั้งรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ต้องการ เพื่อช่วยให้แน่ใจว่าหลักสูตรนั้นเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนอย่างเต็มที่
  • ชั่วโมงเรียนจะปรับให้สอดคล้องกับตารางการทำงานและสถานที่ตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งการเรียนภาษาอังกฤษภายในสำนักงาน การเรียนภาษาอังกฤษที่ทำงาน การเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หรือชั้นเรียนของอาจารย์โทนี่ภายในกรุงเทพฯ

อาจารย์โทนี่มุ่งมั่นที่จะให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จ โดยได้ช่วยผู้บริหารมากกว่า 100 คน ในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ ติดต่อกับอาจารย์โทนี่ในวันนี้ เพื่อช่วยออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจที่มีคุณภาพ ช่วยให้ผู้เรียนตลอดจนพนักงานในองค์กรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ